Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde - kunngjøring av vedtatt plan

Kommunestyret har i møtet den 26.10.2017, sak 66/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan:

5027 2016014 Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde

Nyhet Publisert av Siri Solem , 11.01.18

Kommunestyret har i møtet den 26.10.2017, sak 66/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende plan:

5027 2016014 Reguleringsplan Soknes barnehage og boligområde

Planen legger til rettet for å etablere en 5-avdelings barnehage og boliger på arealene som utgjør Soknes leir. Planen omhandler også etablering av infrastruktur tilknyttet barnehage og boliger, samt etablering av gang- og sykkelveg langs den kommunale vegen.

Planen utgjør et areal på ca 19 daa og ligger på Støren.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no