Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II på offentlig høring

Midtre Gauldal kommune vedtok 09.01.2020 å sende reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt II (planID 2018007) ut på høring.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.01.20

Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig fortetting av hytteområde som hovedformål. Planområdet er på ca. 770 dekar.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til
Midtre Gauldal kommune
ved Enhet for Næring, plan og forvaltning
Rørosveien 11
7290 Støren

fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist 29. februar 2020

Utfyllende informasjon inkl. planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart er å finne i kommunens planregister.