Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Brudal hyttefelt II til offentlig ettersyn

Midtre Gauldal kommune vedtok den 09.01.2020 å legge reguleringsplan for Brudal hyttefelt II (planID 2018011) ut til offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.01.20

Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig fortetting av hytteområde som hovedformål. Planområdet er på ca. 178 dekar. Utfyllende informasjon inkl. planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart er å finne i kommunens planregister.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til
Midtre Gauldal kommune
ved Enhet for Næring, plan og forvaltning
Rørosveien 11
7290 Støren

Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist 29. februar 2020