Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Regionrådet Trøndelag Sør

Regionrådet Trøndelag Sør er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Regionrådet ble etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.01.20

For å nå målet om økt næringsutvikling i regionen, har regionrådet opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nasjonalparken Næringshage, Røroshagen Næringshage, Næringsforeningen i Trondheim avd. Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 

Besøk regionrådet for Trondheim Sør sin nettside