Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Produksjonstilskudd for jordbruket 2022

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Søknadsomgangen for produksjonstilskudd har startet. Søknadsfrist er 15. mars.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.03.22

ku

Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars og innen 15. oktober. Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober.

Lenke til søknadsskjema, veiledning og regelverk knyttet til produksjons- og avløsertilskudd:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket

 

Ta gjerne kontakt med landbruksrådgiver Oline Hoston Nannestad på 94 16 31 09 for spørsmål.