Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pressemelding - Gir en ekstra støtte til de som trenger det før jul

Midtre Gauldal følger opp vedtak i Stortinget 15. desember om å gi en ekstra støtte til personer som mottar økonomisk sosialhjelp før jul.

Nyhet Publisert av Kosberg , 22.12.22

sosialhjelp
Foto: Unsplash

Det er dyrtid i Norge og for noen skaper dette ekstra utfordringer å takle økonomisk.

For å gi en ekstra støtte i juletida, har Midtre Gauldal allerede i desember gitt ekstra støtte til livsopphold til våre mottakere av økonomisk sosialhjelp. Vi har tro på at dette gir noen som trenger det, en bedre jul. 

Så vedtok Stortinget 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 mill. kroner i 2023, med formål å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember.

NAV Midtre Gauldal følger nå opp dette og legger til rette for en slik utbetaling nå før jul. Vi følger opp Stortingets forutsetninger: dvs, 1000 kr pr mottaker og 1000 kr ekstra pr barn.  Videre at ekstrabetalingen ikke medfører at det skjer en avkortning av andre ordninger. 

 

For nærmere kommentarer, kontakt;

NAV-leder Tove Mette Aufles, mobil 41420660

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord, mobil 91870553

 

Bakgrunn:

  • Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan forsørge deg selv. Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. Denne støtten er kommunal og tjenesten gis gjennom NAV-kontoret.
  • Takk til Frivilligsentralen i Midtre Gauldal, Sparebank 1 og mange andre lag/foreninger i bygdene, som bidrar på ulike måter til å skape en gledelig jul til noen som trenger ekstra støtte.