Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pressemelding - Gaula Natursenter

Informasjon om dagens situasjon og planer for framtida

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 30.09.22

Gaula natursenter
Foto: Gaula Natursenter

Etter at Holtålen og Melhus trakk seg ut på eiersiden i fjor høst, har det vært mange prosesser politisk og stort engasjement i bygda rundt veien videre. Formannskapet i Midtre Gauldal besluttet i møte 04.04.22 en styrt avvikling av det gamle driftsselskapet Gaula Natursenter A/S, samtidig skulle mulighetene for ny virksomhet utredes i tilknytning til natursenterbygget som er eid av Midtre Gauldal kommune.  Det ble også besluttet å opprettholde driften av turistinformasjon og butikken sommersesongen 2022.  

Avviklingsstyret for Gaula Natursenter AS har gjennom kommunal støtte, bidrag fra elveeierlaget og tilpasninger i driften greid å holde Natursentret åpent gjennom sommeren. Nå er sesongen over og   Styreleder Enge har varslet ordfører om at det gamle driftsselskapet Gaula Natursenter AS dermed blir avviklet. Det betyr i praksis at Gaula Natursenter stenges for å ivareta det formelle regelverket knytt til avvikling av driftsselskapet Gaula Natursenter AS. Det vil bli tilrettelagt informasjon om det praktiske rundt avviklingen slik at berørte interessenter blir ivaretatt.

- Avviklingsstyret vil levere et notat til formannskap og kommunedirektør knytt til drift og økonomi i sommersesongen, samt nærmere om hvordan selve avviklingen av driftsselskapet bør skje. Notatet vil også belyse muligheter for reetablering av drift i tilknytning til eiendommen Gaula Natursenter. En åpenbar vei videre som er påbegynt, er en satsing gjennom omstillingsprogrammet sier styreleder Bjørn Enge.  

- Det er uheldig og veldig kjedelig at dørene stenges, men samtidig er jeg overbevist om at dette bare er for en periode og at all energi nå må rettes mot å se på nye muligheter, sier ordfører Sivert Moen. Bygget Gaula Natursenter har vi, og det er mange muligheter for ny drift. Jobben nå blir å etablere ny bærekraftig drift med fokus på Gaula, lakseturisme og naturopplevelser i rundt om i kommunen vår. Ikke minst må vi fokusere sterkere på utvikling av opplevelsesnæring basert på samspillet mellom natur, lokalmat og overnatting utover det vi har i dag. Der ligger det store muligheter for ny lokal verdiskaping.

Når det sittende styret overleverer sitt kunnskapsgrunnlag til eier, forventer jeg at kommunedirektøren legger til rette for en politisk sak og diskusjon. Mitt mål er at det skal gå minst mulig tid fra stengt dør til dørene åpnes igjen, sier ordfører Sivert Moen.

__________________________________________________________________________________

For ytterligere informasjon fra sittende styre, kontakt Bjørn Enge, mobil 91156225, styreleder i Gaula Natursenter AS.
For kommentar fra ordfører, kontakt Sivert Moen, mobil 97982660.