Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Presiseringer til anbefalinger gitt 18. januar med smitteverntiltak fra 20. januar - om blant annet skjenking av alkohol

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har noen presiseringer til artikkelen vi la ut 18. januar med smitteverntiltak gjeldende fra 20. januar i Midtre Gauldal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 21.01.21

logo

Skjenking av alkohol på serveringssteder

Det har skjedd endringer i reglene som ble formidlet nasjonalt 18.1 og som skulle gjelde for skjenking av alkohol fra natt til fredag 22.1.

Det som gjelder nasjonalt nå, og som følges opp i Midtre Gauldal, er at «det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering». Endringene får ikrafttredelse midnatt natt til fredag 22. januar.

Idretts- og fritidsaktiviteter 

  • Fra 20.1 gjelder det nasjonalt at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
  • Generelt gjelder det nasjonalt en oppfordring om å begrense sosial kontakt og unngå unødige reiser.
  • I Trondheimsregionen har kommunene anbefalt å ikke krysse kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig. Organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene, er anbefalt å opphøre.

Det er lite smitte i Gauldalen nå og kommunen er opptatt av at barn og unge skal kunne drive fritidsaktiviteter

Følgende gjelder fra og med 20. januar

Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på alle typer fritidsaktiviteter på tvers av kommunegrensene. Dette gjelder ikke kampaktivitet. Det forutsettes at alle nasjonale, lokale og idrettens smittevernsanbefalinger og -regler følges.

For øvrig gjelder alle nasjonale tiltak i Midtre Gauldal (så lenge det er behov). Vi følger også anbefalingene gitt av kommunene i Trondheimsregionen (gjelder ut januar).