Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Midtre Gauldal kommune arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Gauldal demensforening.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.10.18

MGK logo

Pårørendeskole er et tilbud til pårørende, venner og naboer til personer som har demens. Målet er å spre kunnskap og informasjon om demenssykdommen, og hvordan takle utfordringene i hverdagen.

Sted:               Kommunestyresalen på Støren

Dato

  Klokkeslett

Tema

Onsdag 17.10.2018

  19:00 – 21:00

Sykdomslære, symptomer og sykdomsforløp

Onsdag 24.10.2018

  19:00 – 21:00

Kommunikasjon og samhandling. Tilbud i kommunen

Onsdag 31.10.2018

  19:00 – 21:00

Hjelpemidler. Aktivisering

Onsdag 07.11.2018

  19:00 – 21:00

Støtteordninger/Vergemål. En pårørendehistorie

Det er mulig å ta med sin pårørende med demenssykdom på disse kveldene. Det er da en hyggelig kaffestund/aktivitet parallelt med kurset som frivillige fra demensforeninga gjennomfører.

Påmelding:
Tove A. Bjørklund, tlf 97 65 55 46, tobjor@mgk.no
Marit Synnøve Hovstad, tlf: 90 93 94 84, marh@mgk.no

Påmeldingsfrist:        Mandag 15. oktober 2018