Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Påminning - besøk ved sykehjemmet og bo- og dagsentrene når vi har korona

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi er da kommet halvveis inn i sommeren. Det er mye positivt som skjer på sykehjemmet vårt og ved bo- og dagsentrene i kommunen.

Nyhet Publisert av Webmaster , 21.07.20

logo

For første gang har vi sommerjobb for unge arbeidstakere ved sykehjemmet og Støren bo- og dagsenter. Ungdommene sprer livsglede og skaper hygge rundt måltider og aktiviteter hos oss nå i sommer.

Vi forsøker også å legge til rette for at den enkelte beboer skal kunne få ta imot besøk av sine nærmeste. Det er derfor åpent for besøkende til de fleste tider, men dette må tilpasses kapasiteten vi til enhver tid har og MÅ avtales i forveien med de ansatte ved den enkelte avdeling. Ved at alle besøkende overholder dette slipper vi å sette begrensninger når det gjelder antall besøk den enkelte kan ta imot og å fastsette fast besøkstid.

Videre minner vi om at de allmenne reglene for smittevern fortsatt skal overholdes. Det betyr at besøkende skal holde minst 1 meters avstand også til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker. 1 meter regelen gjelder også i forhold til den man besøker, men det kan gjøres unntak etter en individuell vurdering. Slik vurdering skal gjøres sammen med personalet.  Besøk skal kun foregå i pasientens rom eller det uteområdet som man blir henvist til. Det er ikke anledning til å gå inn på andre rom enn dit man er henvist.  For å overholde retningslinjene fra FHI reguleres antall besøkende, slik at ikke det blir for mange besøkende samtidig.

Besøkende er velkommen til å ta med blomster, gaver eller kake/annen servering. Vi ber imidlertid om at man selv tar med engangskopper og engangstallerkener.  Slik reduserer vi faren for smitte til vårt personale.  

Ved bo- og dagsentrene er det viktig at ingen besøkende oppsøker fellesområder og at besøk gjennomføres i beboers leiligheter/boenhet. Øvrige smittevernråd og rutiner som gjelder hos oss må følges av alle besøkende.

Vi får noen henvendelser fra pårørende/besøkende som ønsker å ta med seg beboere fra sykehjemmet på besøk hos slektninger eller på tur til andre steder. Slike besøk/utflukter innebærer økt risiko for smitte. Vi beklager derfor at vi ikke kan imøtekomme slike ønsker.

Til slutt minner vi om at pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Vi håper på forståelse for våre rutiner og ønsket om å holde sykehjemmet og bo- og dagsentrene i Midtre Gauldal fortsatt smittefrie. Vi takker alle som bidrar slik at flest mulig kan få treffe sine i sommer og ta imot besøk hos oss.

 

Kristin Grindstuen Simen Høklie Jonassen
enhetsleder Pleie og omsorg    smittevernlege