Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppstart av reguleringsplanarbeid Brudal hyttefelt II

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr. 174 bnr. 4 i Budal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.01.19

 Detaljplanen skal inkludere og erstatte detaljplanen for Brudal hyttefelt fra 1973. Hensikten med planarbeidet er å regulere nye adkomstveger inn i feltet, foreslå en fortetting på ca 10 nye hyttetomter samt bidra til at regulerte arealformål fritidsbebyggelse er i tråd med dagens fradelte tomter i feltet.  

Frist for kommentarer/merknader er satt til torsdag 7 feb. 2019.  De kan rettes til Allskog, ved

Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.91376771 mail: ellen.moe@allskog.no