Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppstart av planarbeid - temaplan kulturminner

Nyhet Publisert av Monica Broen , 14.06.18

OK – utvalget vedtok i sitt møte 07.06.18 oppstart av arbeidet med temaplan for kulturminner i Midtre Gauldal.

Det er ønskelig at innbyggere og andre som sitter på informasjon om kulturminner varsler kulturkontoret v/ Monica H. Broen, tlf 72403000 eller postmottak@mgk.no  innen 10. juli 2018.