Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for klima- og energi

Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune 2020-2031 er i utvalg for næring plan og miljø 1. juli 2019 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-13. Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 11-12.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.07.19

Innspill

Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet, organisering av arbeidet, temaer som skal drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Frist for innspill er 1. september 2019.

Innspill til planprogrammet merkes «Innspill til klima- og energiplan» og sendes postmottak@mgk.no.

Forslaget til planprogram er tilgjengelig i papirformat på kommunens Servicesenteret i Rådhuset i Støren. Elektronisk versjon finner du under her.

Kontaktperson
Peter Dew – Enhetsleder
petdew@mgk.no 
72 40 31 24