Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppgradering av Singsås barnehage

Byggestart er planlagt til rundt månedsskiftet juni-juli 2024.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.04.24

Bilde fra Forsetmoen
Singsås barnehage bruker både nybygget og det gamle bankbygget på Forsetmoen.

Illustrasjonsbilde
Singsås Barnehage. Særlig det gamle bankbygget til venstre i bildet har behov for oppgraderinger.

19. mars signerte vi kontrakt med B&B Entreprenør AS i forbindelse med ombygging og oppgradering av Singsås Barnehage.

Barnehagen har blant annet behov for nye praktiske romløsninger, etterisolering, nye vinduer, og oppgradering av tekniske anlegg.

Detaljene om hva som skal utføres, bestemmes og utvikles i samspill mellom entreprenør, rådgivere, ansatte og byggherre.

Oppstart av planlegging og utvikling er nå rett over påske. Byggestart er planlagt til rundt månedsskiftet juni-juli 2024.  

Illustrasjonsbilde
Kontrakt med lokal entreprenør: Jørund Forset (fv), B&B, vår prosjektleder Vegar Myren og Linn Bøhle, B&B.