Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smitteutbruddet i Midtre Gauldal - 16. april kl. 18.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

I løpet av dagen har vi fått meldt i alt 4 nye positive tester.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.04.21

logo

Status

I løpet av dagen har vi fått meldt i alt 4 nye positive tester, dels hurtig- og dels PCR-tester.

Det er snakk om 3 nærkontakter av bekreftet smittede, samt én som antakelig har blitt smittet uten å fylle definisjonen på nærkontakt. At sistnevnte type smitte skjer er ikke helt uventet, og viser nødvendigheten av at vi alle er nøye med å følge anbefalingene om å holde avstand fremover. Av de nye i dag 16.4 er det to voksne og to ungdommer.

I alt har vi dermed 26 bekreftet smittet i vårt pågående utbrudd. Omtrent samme antall som i går kveld (ca. 500) er i smittekarantene, men en god del er ute av ventekarantene som følge av at nærkontakter har testet negativt.

Vi har de tre dagene fra onsdag 14.4 til nå, anslagsvis testa 700 personer. Det er svært bra at innbyggerne har tatt utfordringen med å la seg teste, for å bidra til å finne smitte. Innbyggerne bidrar også godt til smittesporingen.

Smitteårsaken

Vi tror at vi kan ha funnet smittekilden til utbruddet. Tilbakemelding fra mikrobiologisk avdeling ved St Olavs hospital, er at vi har å gjøre med en sannsynlig California-mutasjon. Dette er av samme type som har forårsaket det store utbruddet i Steinkjer. Vi har grunn til å tro at disse utbruddene har en forbindelse. Årsaken til at vi tror og mener å kunne vite dette, er et svært nitidig og eminent stykke arbeid av våre smittesporere.

Beredskap i helga – testing i Trondheim

Vi er for en stor del ajour med smittesporingsaktiviteten, men den fortsetter i helga og vi har kapasitet klar til innsats.

Testing lørdag 17 og søndag 18. april: innbyggene kan teste seg i Trondheim og bestiller time her

Vår egen teststasjon er åpen igjen som vanlig fra mandag 19. april.

Annet

  • Vaksineringsprogrammet følger planlagt oppsett.
  • Vi opphever besøksstans på sykehjemmet, og innfører nye besøksregler fra 17. april
  • For hjemmeboende i egen bolig og bofelleskap / boliger med heldøgns bemanning, anbefaler kommunen at beboerne begrenser besøk i egen bolig frem til 23.04.21.
  • Rådhuset er stengt i uke 16. Servicetorgets telefon 72 30 00 00 er åpen på ukedager.
  • Koronatelefonen 72 40 36 37 er betjent alle hverdager fra kl. 10.00-17.00, og på lørdag og søndag fra kl. 10.00-14.00.

Kriseledelsen i Midtre Gauldal kommune følger koronasituasjonen gjennom hele helga.