Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smittesituasjonen 21. juni kl. 10.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi fikk ikke meldt inn nye positive tester i går søndag, og heller ikke så langt i dag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 21.06.21

logo

Kommunelegen har fatta et nytt vedtak om Norsk kyllings virksomhet på Støren, som gjelder fra 20. og til og med 27. juni:

  • Det vil skje en gradvis gjenåpning av produksjonen i uke 25, forutsatt at smitteutviklingen er positiv og vi har kontroll på situasjonen.
  • Alle produksjonsarbeidere som er bosatt i Midtre Gauldal skal følge reglene for smittekarantene ihht Covid 19 forskriftens § 5a når de ikke er på jobb.
  • Før hvert skift som skal inn i produksjonen, skal alle produksjonsarbeidere hurtigtestes. Positiv prøve suppleres med PCR, og positiv prøve medfører umiddelbar isolasjon.

Midtre Gauldal er på trinn 2 i gjenåpningen

Norge gikk til trinn 3 i gjenåpningen i går søndag. Som meddelt sist fredag kveld, så vil Midtre Gauldal holde seg på trinn 2 inntil videre. Dvs at vi ikke innfører de lettelser som følger med trinn 3 ennå.