Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smittesituasjonen 15.6 kl. 18.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Den siste uka har vi 
registrert 18 smittede.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.06.21

Logo

Status

Den siste uka har vi 

  • registrert 18 smittede som oppholder seg i eller har adresse Midtre Gauldal kommune. Foreløpig har vi registrert en person som smittet i dag.
  • Vi avventer fortsatt svar på mange prøver (81) som ble tatt i går.
  • satt 91 personer som oppholder seg i Midtre Gauldal kommune i nærkontaktkarantene.
  • Satt 20 personer fra andre kommuner i nærkontaktkarantene.   

Vurdering

Som det fremkom i media i går er altså Norsk Kylling bedriften som er spesielt hardt rammet av de siste dagenes utvikling i smittesituasjonen. 

Kriseledelsen i kommune vil understreke at vi har tett og god dialog med ledelsen ved bedriften, men arbeidet med smittesporing forsinkes av at mange av de berørte er kortvarig innleid arbeidskraft med midlertidige og til dels uoversiktlige boforhold, samt svært begrensede språkferdigheter. 

Som nevnt i pressemeldingen i går bruker smittesporerne våre mye tid med tolk og det kan være utfordrende å skaffe oversikt over nærkontakter mellom midlertidige arbeidere fra ulike land, og som ikke kjenner navnet på hverandre. Dette er en logisk konsekvens av at Norsk Kylling står i en flytteprosess med behov for arbeidskraft både på Støren og Orkanger samtidig. 

- Samtidig ser vi at smittespredningen i all hovedsak skjer mellom arbeidere ved bedriften og deres respektive nærkontakter, og de tiltakene som iverksettes blir følgelig konsentrert mot disses, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

Hovedfokus da er med all mulig tydelighet å begrense sosial omgang ut over det strengt nødvendige, samt å overholde generelle smittevernregler for øvrig. Generelle innskjerpinger for befolkningen for øvrig anses ikke spesielt treffsikkert nå, da vi altså i skrivende stund ikke har villsmitte.