Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smittesituasjon 18. juni kl. 13.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi kan melde om 4 nye positive koronasmittede personer. Smitten er fortsatt begrenset til Norsk kylling.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.06.21

logo

Status

Vi kan melde om 4 nye positive koronasmittede personer.

  • Smitten er begrenset til kretsen våre tiltak er rettet mot, dvs innleide arbeidere til Norsk kylling.
  • 3 av de positive testene er personer hjemmehørende i Midtre Gauldal, en person er folkeregistrert i Trondheim.
  • Som følge av nye positive, så har vi 3 nye nærkontakter hvorav 2 i Midtre Gauldal og 1 i Orkland kommune.
  • 1 nærkontakt i Midtre Gauldal er innmeldt fra Melhus kommune.
  • 2 positive hurtigtester tatt ved Norsk Kylling i går følges videre opp.

Hvert skift av arbeidere som skal inn på Norsk Kylling for nødvendig arbeid som de har fått unntak fra kommunelegen til, blir nå hurtigtestet. Ev. positive på hurtigtest følges opp med vanlig PCR-test.

Med den type smitteutbrudd som vi har lokalisert i et miljø og omfattende testing innenfor dette, så kan vi måtte regne med noen positive tester kommende dager.

Kommunelegens vurderinger

- Det er ikke noen hemmelighet at Norsk Kylling er bedriften som er rammet av dette smitteutbruddet, og det er denne bedriftens arbeidstakere som er pålagt de strengeste smitteverntiltakene nå. Av den smittespredningen som har foregått, vet vi at mye av det skyldes nærkontakt på arbeidsplassen samt i sosiale sammenhenger, og noe av dette burde absolutt vært unngått.

Imidlertid må ingen forledes til å tro at det er noen kulturell svakhet verken ved bedriften eller deres arbeidstakere som er årsaken.

- Jeg vil ikke høre snakk om at de ansatte ved Norsk Kylling, enten faste eller midlertidige, blir uglesett i lokalsamfunnet som følge av dette utbruddet! sier Bjørn Lyngen.

- De gjør hva de kan for å hjelpe oss til å hindre videre smitte, de er våre medborgere, og i øyeblikket bærer de en tyngre bør for at vi andre skal slippe. Alternativet til tiltakene vi nå har innført hadde nemlig vært langt strengere tiltak for lokalsamfunnet som helhet. Det å stoppe et slikt utbrudd er noe vi gjør i fellesskap, ikke ved å rette pekefingeren mot naboen. Vi i kriseledelsen opprettholder den gode dialogen med bedriftsledelsen og ser fram til å kunne si at vi har slått ned nok et utbrudd.

Videre oppfølging

Kontakten med de som er smittede sier at sykdomsforløpene er normale, dvs en generell sykdomsfølelse som svinger noe i intensitet fra få symptomer til tydelige og flere symptomer.

Kriseledelsen og smittesporing har kontinuerlig beredskap gjennom kommende helg.

Det er løpende kontakt mellom kommunen og Norsk kylling om situasjon, tiltak som settes i verk og planlegging for kommende dager.

Testing i helga

Teststasjonen vår holdes ikke åpen i helga, men vi har planer for åpning om situasjonen tilsier det. Hurtigtesting av hvert arbeidsskift hos Norsk kylling går som planlagt.