Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på smittesituasjon 17. juni kl. 13.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har i dag fått melding om at én hurtigtest ved Norsk Kylling har slått ut positiv, på en person folkeregistrert i Orkland.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 17.06.21

logo

Status

Kommunen meldte i går at vi sen kveld den 15. juni og på formiddagen den 16. registrerte totalt 19 nye smittede. På bakgrunn av at det var Norsk Kylling som var rammet, og smittede og nærkontakter er knytta opp til et miljø rundt innleide utenlandske arbeidere, ble det bestemt å innføre kraftige tiltak gjennom nedstenging av virksomheten og alle arbeidere ble satt i smittekarantene. Dette er iverksatt.

I løpet av ettermiddag/kveld den 16. ble det rundt de 19 smitta definert 18 nye nærkontakter og 4 satt i ventekarantene. Av alle smitta er det 4 barn og en ungdom, ellers voksne personer.

Norsk Kylling er gitt et unntak for slakting og innfrysing for å unngå unødvendig lidelse hos dyr. Det er iverksatt et opplegg med hurtigtesting av alle arbeidere på Norsk Kylling. Vi har i dag fått meldt inn at en test her har slått ut positiv, på en person folkeregistrert i Orkland. Dette følges nå opp av smittesporingen i Orkland.

Vurdering

Strategien fra Midtre Gauldal er nå tøffe tiltak rettet direkte mot der smitten er, dvs i og rundt Norsk Kylling. Vi følger nå opp i tett dialog med virksomheten og Eterni, som ansvarlig arbeidsgiver for de midlertidig ansatte. Kommunen opplever at det er et godt samarbeid med Norsk Kylling og Eterni, og at man i fellesskap gjør en innsats for å stanse utbruddet.

Kommunens kriseledelse kan ikke utelukke enda tøffere tiltak rundt virksomheten, boligsituasjon og gjennomføring av karantene – dersom vi ser at smitten ikke dør ut.

Til resten av befolkningen vil vi si:

  • Smittetrykket ellers i Midtre Gauldal er lavt.

  • Det er nå viktig at alle er ekstra aktsom slik at vi bidrar til at smitten ikke sprer seg - vi ønsker ikke å sette inn ekstra tiltak rettet mot hele befolkningen.

Vi har derfor følgende oppfordringer, som også er en del av de nasjonale anbefalingene som gjelder:

1. Begrens antall nærkontakter. Hold oversikt over nærkontakter du har for å gjøre smittesporing enklere.

2. Hold 1 meters avstand til andre der det er mulig. Dersom det ikke er mulig, kan bruk av munnbind være fornuftig.

3. Unngå reiser på tvers av kommunegrensene som ikke er nødvendig.

4. Som en konsekvens av det, anbefaler vi at trenings – og kampaktivitet på tvers av kommunegrensen ikke avholdes inntil videre.

Skoler og barnehager drives på gult nivå og det gjelder egne smittevernregler for helse- og omsorgstjenesten.