Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på koronasituasjonen 31.12

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

4 nye positive prøver for Covid 19 i dag, nyttårsaften. I de to juleukene (siden 25.12) har vi fått totalt 25 positive tester. Vi lever fortsatt i en pandemi, men i dag vil vi takke innbyggerne for koronainnsatsen i 2021 og ønske til lykke med et nytt og spennende 2022.

Nyhet Publisert av Kosberg , 31.12.21

Koronaoppdatering

Situasjonen

4 nye positive tester i dag, 14 positive tester siden 27.12 og 25 positive tester siden 25.12

2022 er på veg

På årets siste dag må vi se inn i det nye året.

Vi lever fortsatt i en pandemi, og vi vet fortsatt ikke hvor lang tid det tar før vi er «ferdig». På kort sikt er vi inne i en smittebølge nasjonalt. Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge, og den har større spredningsevne enn deltavarianten.

Strenge nasjonale tiltak vil fortsatt gjelde når hverdagen kommer tilbake den 3.1 etter jule- og nyttårsferie. Skolene og barnehagene vil være på gult nivå og videregående på rødt. Alle våre ansatte i skoler og barnehager vil måtte ta test før de kommer på jobb 3.1.

I FHI sin risikovurdering fra 22.12 sider de: «Vi vurderer at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne. Men det er usikkert hvor stor bølgen blir, og det vil avhenge av egenskaper ved varianten, smittespredningsevne og utbredelse, effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av egenvalgte atferdsendringer».

– Videre utvikling er usikker. Vi oppfordrer sterkt til at hver enkelt innbygger er årvåken ift smittevern. Nye muligheter for vaksinering kommer både 5.1 og 11.1 – bruk den muligheten, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

For kommunen som sådan er vi opptatt av å holde god beredskap i helsetjenesten og beredskap i kommunene for å innføre nye tiltak dersom det blir nødvendig. Kommunen har også beredskap ift sykefraværssituasjonen og hvordan dette påvirker vår evne til å opprettholde tjenestene.

Godt nytt år!

Annerledesårene med pandemi er fortsatt ikke over. Men, det er mye å glede seg over likevel. 2021 ble året som startet med koronavaksinering av de eldste, og vaksinering av stadig nye grupper har vi fortsatt med gjennom hele året. Nå har vi fått en høy vaksinasjonsgrad i kommunene vår. Kommunalt ansatte har strukket seg langt og mange frivillige har også stilt opp og hjulpet oss på veien ut av pandemien. 2021 er også året der vi har scoret godt på nasjonale kåringer for kommunale tjenester, økonomien ser ut til å bli bedre, Støren Sør er åpnet og vi har forberedt en stor 6 årig satsing på arbeidsplasser.

Nå mer enn noen gang, trenger vi et samspill mellom kommune, næringsliv og frivilligheten. Vi lykkes dersom vi vil hverandre vel og jobber sammen mot å skape resultat. En kommune sitt omdømme skapes ikke av slagord og logoer. Omdømmet til kommunen vår og bygdene våre, kommer som et resultat av alt det daglige arbeidet vi alle gjør. Måtte 2022 bli bra for oss alle! Riktig godt nyttår!!

Sivert Moen, ordfører

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør

Bjørn Lyngen, kommuneoverlege