Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på koronasituasjonen 3. januar

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

2 nye positive Covid 19-tester så langt i dag

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.01.22

Logo

Mange PCR-tester tatt, og de fleste barnehageansatte testa seg også før oppstart i dag. Kun en smitta så langt. I morgen starter skolene, der elever og ansatte er oppfordret til å teste seg på forhånd. 

Situasjonen

Så langt 2 nye positive tester for Covid 19 i dag. Antallet PCR-tester tatt i dag var godt over 60. 

Vi har fulgt opp Regjeringens anbefaling om testing av alle ansatte i barnehager og skoler samt elever i grunnskole og videregående skole, før oppstart.  Ansatte og foreldre har fått informasjon om at alle bør testes før oppstart, samt informasjon om utdeling av selvtester.

- Mitt inntrykk er at de aller fleste ansatte i barnehagene hadde testet seg før oppstart i dag og regner med at det samme gjelder ansatte og elever i skolene/voksenopplæringen før oppstart tirsdag, sier kommunalsjef Toril Grøtte. Vi følger nå tett og spent med på testresultatene for skolene. 

I barnehagene våre har vi i dag fått en ansatt smittet, og noen i karantene som følge av at de er nærkontakter av smittede siste tiden. Alle barnehagene går som vanlig også i morgen. 

Omikron vs delta

- Vi har fått de første positive testene med det som ser ut til å være omikron-varianten av koronaviruset, sier kommunelege Bjørn Lyngen. Fortsatt er det deltavarianten som dominerer, men vi regner med at omikron ganske snart vil bli tilnærmet enerådende som virusvariant hos de som tester positivt.

Viktig for oss alle å bidra til å demme opp for ny smittebølge

Som vi skrev på nyttårsaften forventer FHI at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne. De nasjonale tiltakene som gjelder nå er innrettet mot å demme opp for dette, og dermed holde belastningen på helsetjenesten lavest mulig. Vi har vært dyktige i Midtre Gauldal i å følge tiltak i 2021, og dette må vi sammen fortsette også i 2022.

- Når omikron nå tar over vil risikoen for å bli smittet blir nå større enn noen gang. Jeg har derfor disse særlige oppfordringene til innbyggerne nå, sier kommunelege Bjørn Lyngen: 

  • Ta vaksinen! Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig sykdom. Vaksinering av 1, 2 og 3. dose skjer i Størenhallen på drop in og via timebestilling, både 5.1 og 11.1. Begge dager mellom kl. 09.00-20.00. 
  • Ha lav terskel for å teste deg! Hold deg hjemme når du er syk!
  • Respekter karantenereglene! 
    • Smittesporingen fra jul- og nyttåret viser at noen har hatt for mange nærkontakter.
    • Når du og dine nærmeste får beskjed om smitte, så skal reglene i Covid-19- forskriften om ulike former for karantene overholdes. 

Smittesporing

Kommunens arbeid med smittesporing er nå litt endra. Det er nå i hovedsak den smittede selv som skal varsle sine nærkontakter, og som da formidler via SMS lenker til informasjon som kommunen har laga. 

Kommunen er svært fornøyd med at de som har positive hurtigtester, er flinke på å registrere det på denne lenken. Det letter kommunens arbeid mye, så takk!