Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på koronasituasjonen 15.12 kl 21.40

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Vaksineringsdagen i Størenhallen i dag har gått veldig bra. Flere vaksinerte er sikreste vei ut av pandemien. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.12.21

Logo

14 nye smittede i dag og dermed noe økt smittetrykk.

Situasjonen

14 nye smittede i dag og 11 i går, innebærer et økt smittetrykk i kommunen. Smitten følger hovedsakelig kjente linjer innad i de skolene og barnehagene som har hatt smitte. 

Av de 14 er 7 barn/unge og 7 voksne. Alle er ringt opp av smittesporerne. Alle smittede så langt har for en stor del lette symptomer, men der det er underliggende sykdom blir også symptomene tyngre. 

Viktige punkter for oss å formidle i dag

  • Utfra dialog og henvendelser forstår vi at de nye karantenereglene kan være krevende å forstå ift bestemmelser og unntak. Særlig er det mange spørsmål nå i skoler og barnehager. De innebærer også mange dager i karantene, så det kan være kjedelig for deg/dine. Husk da på at begrunnelsen for dette er å hindre smittespredning til andre og at karantene er en sentral del av nasjonale tiltak nå! Vi har vært så tydelig som vi kan, se her
  • Vaksinene er veien ut. Det har vært full fart i dag i Størenhallen og stort oppmøte. Veldig bra! Status pt er over 630 timer utført inkl. 200 på drop-in. Meld deg på til neste runde 22.12 for 1, 2 eller 3 dose!
  • Det er tatt 25 PCR tester i dag. Vi forventer økt pågang på PCR-testing, siden dét er kravet for å teste seg ut av karantene. Mer PCR-testing i kommunene betyr også økt svartid fra St. Olav, så folk må belage seg på at det tar lenger tid å få svar.
  • Vi kommer til å ha testkapasitet på alle hverdager inkl. juleaften og nyttårsaften, men ikke rød-dagene. Bestilling på nett. 
  • Husk å teste deg tidlig nok gitt symptomer. Erfaringen er at noen få venter for lenge.

Selvtester

Utlevering av selvtester følger åpningstid i rådhuset. Vi følger et prioriteringssystem, se informasjon gitt i går. Oppsummert så utleveres selvtest til

  • Husstandsmedlem av bekreftet smittet, første test etter at man har fått beskjed om at man er nærkontakt
  • Barn og unge 7-18 år med nyoppståtte symptomer
  • Ansatte i helsetjenesten og i boliger for psykisk utviklingshemmede etc, med nyoppståtte symptomer
  • De kommunelegen bestemmer skal daglig selvtestes (skoleklasser o.l.)
  • Innreisende

I dag har det vært stor påtrykk på telefon til smittesporing og koronatelefonen. Husk å sjekke selv informasjon på våre hjemmesider og HelseNorge, og du finner dine svar der.

Allmenne henvendelser skal gå til vår koronatelefon på 72 40 36 37. Smittesporerne skjermes til dialog med smittede og nærkontakter.