Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på koronasituasjonen 10. januar

11 nye smittede med Covid-19 i løpet av helgen. Vi har fått et smitteutbrudd knyttet til Soknedal oppvekst, og ansatt/bruker er smittet på en avdeling knyttet til sykehjemmet. Tiltak er iverksatt.

Nyhet Publisert av Kosberg , 10.01.22

Koronaoppdatering

Situasjonen

Vi har til sammen fått 11 nye smittede i løpet av helgen.

8 av disse er knyttet til et utbrudd ved Soknedal oppvekst, som berører tre klasser. I tillegg er det en del i karantene som følge av de positive testene. Skolen går som vanlig innenfor gult nivå i trafikklysmodellen.

Vi har også fått smitte på en ansatt og en bruker på en avdeling knytte til sykehjemmet på Støren.  Her er det innført midlertidig besøksforbud, alle er testet og pårørende/øvrig ansatte er varslet. Avdelingen er stengt. Alle berørte er vaksinert med oppfriskingsdose. Smittevernsplaner følges.

Kommuneorganisasjonen på gult nivå

Kommunens kriseledelse har nå oppsummert belastningen på kommuneorganisasjonen som følge av Covid-19 smitte og annet sykefravær i uke 1. Sett over tid har det totale sykefraværet ikke økt, og det er mest fravær av andre grunner enn korona. Mens skolene var mest utsatt før jul, er det nå enhet for pleie og omsorg som har størst fravær.

Oppsummert vurderer kriseledelsen at kommunen er på gult ROS-nivå og at driften er «noe krevende».

Som vi har varslet om tidligere så må Midtre Gauldal i likhet med trenden nasjonalt, regne med økte smittetall framover.