Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering på flyktningesituasjonen

Så langt har det kommet 19 flyktninger til Midtre Gauldal, og det vil komme flere fram mot og gjennom sommeren.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.06.22

logo

Vi er opptatt av god integrering, og mange innbyggere har hjulpet mye så langt. Vi trenger fortsatt din hjelp med bolig, møbler og utstyr og til sosiale tiltak med flyktningene! 

Det fortsetter å komme flyktninger til Norge fra krigen i Ukraina. Pr 8. juni er det ca 18 000 personer fra Ukraina som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, hvor over 6400 er barn. Myndighetene nasjonalt jobber iherdig med å registrere og fordele flyktningene for bosetting rundt om i landets kommuner. 

I Midtre Gauldal

Situasjonen her i vår kommune er at så langt har det kommet 19 flyktninger - 9 voksne og 10 barn. Disse har stort sett kommet til vår kommune gjennom bekjente, men vi har også begynt å motta flyktninger gjennom bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Barna som har kommet har begynt i barnehage og skole og de voksne har fått tilbud om å delta på opplegg gjennom voksenopplæringa. Vår opplevelse er at lokalsamfunnet vårt har tatt godt imot de flyktningene som har kommet så langt.  

Flere kommer

Tempoet i bosetting av flyktninger gjennom IMDi øker nå og vi har allerede blitt forespurt om å ta imot flere flyktninger i løpet av juni. Bosetting av flyktninger vil også fortsette igjennom sommeren. Derfor fortsetter vi jobben, i hele den kommunale driften, med å forberede oss og planlegge for å best mulig ta imot de som kommer hit til oss.  

Mange hjelper til!

Mange av innbyggerne våre har allerede bidratt i form av å registrere utleiebolig, gi bort møbler og utstyr eller melde seg som frivillig. Dette er vi svært takknemlige for! Vi vil fortsatt ha behov for flere boliger, i alle deler av kommunen vår, og setter pris på at dere som har bolig tilgjengelig tar kontakt med kommunen ved å registrere boligen i skjemaet her

Vær en god nabo

Ellers vil vi oppfordre til å være en god nabo gjennom sommeren, da det blir en roligere tid for organiserte aktiviteter. Skal du på en liten tur i nærområdet, vil kanskje den nye naboen være med? Eller kanskje skal noen barn på fotballbanen å spille litt fotball og vil ta med seg de nye naboungene?