Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering om smitteutbrudd og vaksinering - 20. april kl. 12.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Én ny positiv test registrert i dag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.04.21

logo

Status

Mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs Hospital har i dag gitt oss beskjed om én ny positiv koronatest. Det dreier seg om en person som er nærkontakt av en annen smittet, og som har vært i karantene i snart en uke.

Vi kjenner ikke til opplysninger som tilsier at vedkommende skal ha blitt smittet noe annet sted, noe som understreker nødvendigheten av å overholde varigheten av karantenen for alle nærkontakter. Dersom vi for eksempel hadde avsluttet karantenen etter første negative test, ville dette kunne blitt et tilfelle som hadde gitt opphav til nytt smitteoppbluss i lokalsamfunnet. Det er også helt i tråd med våre antakelser om at vi fortsatt vil kunne få sporadiske positive tester blant nærkontaktene sent i karanteneforløpet.

Smittet har vært på Coop Extra på Støren

Vedkommende som nå er bekreftet smittet har også vært en tur på butikken. Dette skal helst unngås, men er ikke forbudt mens man er i karantene hvis man ikke har noen til å handle for seg. Det dreier seg om Coop Extra på Støren fredag 16. april en gang i tidsrommet mellom 18.00 og 20.00. Alle som har vært samme sted i samme tidsrom bes om å være særlig oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Den smittede har selv overholdt alle forholdsregler med å være forsiktig, holde avstand og bruke munnbind under handleturen.

Ikke California-mutasjon

Før helga meldte vi at vi hadde fått beskjed om at foreløpige analyser tydet på at viruset i vårt utbrudd kunne være en såkalt California-mutasjon, og at vi mente å kunne knytte dette til det nylige utbruddet i Steinkjer. I går kom nyheten om at mutasjonen i Steinkjer likevel ikke var en California-variant, men en noe mindre smittsom søreuropeisk variant. Vi forholder oss likevel til at vi tror på en forbindelse mellom oss og Steinkjer, da mutasjonen i vårt utbrudd ligner på mutasjonen sett i utbruddet der. Men, det kan altså være snakk om en mutasjon hvor arvestoffet ligner litt på California-mutasjonen.

Viktig beskjed om vaksinering

Det er svært viktig at innbyggerne ringer dersom de ikke kan ta den tildelte timen sin.

Vi planlegger massevaksinering på torsdag 22.4. Har du fått time, men ikke kan møte, ring Vaksinetelefonen 481 30 453 og gi oss beskjed. Da kan vi kalle inn og gi dosen til en annen i køen. Det gjelder generelt. Du får ikke endret timen du er tildelt direkte på nett i Helseboka.