Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering om koronasituasjonen i Midtre Gauldal

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

4 nye smittede i dag, men fortsatt lav smitte i kommunen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.12.21

Logo

Testing er viktig nå, men vi har en viktig presisering rundt utlevering av selvtester og for besøk i helse- og omsorgstjenesten

Situasjonen i Midtre Gauldal
Vi har fortsatt lavt smittetrykk. 4 nye smittede i dag og totalt 17 denne uka. 
- Vurderingen min er at vi fortsatt har stabilt lave smittetall uten utbrudd av noen vesentlig størrelse, heller ikke utbredt villsmitte. Pr. nå er de vedtatte nasjonale tiltakene mer enn gode nok for situasjonen vi står i, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

Så langt er det tatt 72 PRC tester. Når det gjelder selvtester har vi delt ut 476 tester i uke 47, 385 tester i uke 48 og hittil 933 tester i uke 49. I tillegg kommer det antall tester som innbyggere/næringsliv kjøper selv. Se nærmere omtale av selvtesting under. 

Situasjonen er stabil med tanke på sykefravær i kommunens tjenester. Som tidligere nevnt er det i likhet med andre kommuner mer dette som er utfordringen enn Covid 19 smitte akkurat nå.  Kriseledelsen får løpende rapportering fra alle enheter mht sykefravær, og vurderer konsekvenser for bemanning og tjenesteproduksjonen. 

Vaksinering er svært viktig

Det ble en vellykket massevaksinering den 8.12  med 690 doser satt. Det er også svært bra oppslutning om neste massevaksinering den 15.12. Planlegging for den store jobben etter nyttår med dose 3 for den voksne befolkningen er i gang. 

Presisering rundt utlevering av selvtester

Det har vært usikkerhet rundt tilgangen vår fra nasjonalt hold på selvtester. Det ser nå ikke ut til å bli knapphet, men som vi har presisert tidligere har vi ikke tilstrekkelig antall ift å dele ut for innbyggere/bedrifter mv som vil ha lager for lang tid.

Som kommune er vi pålagt å være forberedt på massetesting, og dette gjør at vi presiserer to ting fra kommunelegen:
- Det at "du eller ditt barn kan ha vært utsatt for smitte", betyr ikke at alle skal løpe av gårde og teste seg. Det betyr at man skal være ekstra oppmerksom på nyoppståtte luftveissymptomer, og i så fall ha lav terskel for å teste seg. Vi har ikke mange nok tester til utlevering til alle som har oppholdt seg i samme bygning eller samme bygd som en person som er smittet. 

Derimot skal definerte nærkontakter testes, samt personer med luftveissymptomer, som tidligere presisert. "Nærkontakt" betyr husstandsmedlemmer og andre som har oppholdt seg nær en smittet. Det betyr ikke at man skal teste besteforeldre, brevvenner og kontaktliste på telefonen som ikke har vært i nærheten av en smittet.

Nyheter ift tiltak i den situasjonen vi står i

Punktene vi satte opp i pressmelding onsdag 8.12 står fast. 
Det som er nytt nå fra kriseledelsen er følgende informasjon til pårørende og andre om besøk i institusjon/bo- og dagsenter/bolig:

  • Som besøkende til sykehjem og omsorgsboliger forholder du deg til råd som til befolkningen ellers.
  • Du bør ikke komme på besøk dersom du har infeksjonssymptomer eller er definert som nærkontakt
  • Husk god hånd- og hostehygiene og det å overholde 1 meter til andre.
  • Vi har en sterk anbefaling om at du skal registrere deg som besøkende når du kommer, slik at vi kan nå deg ved en evt smittesporing.
  • Vi har en sterk anbefaling om bruk av munnbind når går gjennom fellesareal.