Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering om koronasituasjonen – høyere smittetall

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Smittetallene økte en god del i uke 4. Vi må forvente økt smitte kommende uker.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.01.22

Logo

Regjeringen har varslet at de 1.2 vil komme med lettelser i tiltak. Strategien er ikke lenger å stoppe smitten, men leve med den. 

Status

Den ventede smittebølgen av Covid-19 har begynt å ta seg opp også hos oss. Mens vi i uke 3 hadde 47 nye smittetilfeller, hadde vi siste uke omtrent 130 nysmittede. Dette tilsvarer rundt regnet 2% av befolkningen. Smitten er spredt over hele kommunen og i alle aldersgrupper unntatt blant de eldste.

Siste to uker er fordelingen slik:

  • 0-6 år (2015-2021): 14
  • 7-12 år (2009-2014): 27
  • 13-18 år (2004-2008):  48
  • Over 18 år (- 2003): 91

Kommunelegens vurdering

Slik vi tidligere har kommunisert ut må vi belage oss på at de fleste av oss kommer til å bli smittet, og nå når smittetallene stiger gir det gradvis mindre mening å teste personer uten symptomer. Fra og med i dag slutter vi med rutinemessig testing av hele skoleklasser og barnehager når det oppdages smitte, og vi råder befolkningen primært til å ta selvtest ved symptomer (særlig ved symptomdebut), samt at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan teste seg daglig som alternativ til karantene. Vi har i hvert fall foreløpig nok selvtester på lager til at også øvrige nærkontakter kan teste seg, men det er ikke lenger en like sterk anbefaling om dette dersom man ikke har symptomer.

Selvtest

Selvtest er førstevalg som testmetode, og det er ikke lenger nødvendig med bekreftende PCR-test ved positiv selvtest. PCR-test kan brukes dersom man har behov for det (for eksempel u- eller delvaksinerte som trenger bekreftet PCR for å få grønt koronasertifikat), samt hvis det er nødvendig for diagnostikk. Har man fått boosterdose med vaksine er PCR ikke nødvendig.

Strategien er ikke lenger å stoppe smitten, fordi dette ikke er realistisk og fordi vi med såpass god vaksinedekning som vi har er godt rustet som befolkning til å tåle høye smittetall. Imidlertid tåler ikke samfunnet at alle blir smittet og syke samtidig. Derfor gjelder de samme generelle rådene som tidligere - hold avstand, bruk munnbind der dette ikke er mulig, vær nøye med hoste- og håndhygiene, og hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Følg også med på nye råd og regler som antakelig kommer til å bli endret fortløpende framover.

Viktig å merke seg

  • Alle som tar positiv test, bes selv om å registrere smitten i kommunens digitale system.
  • Ved positiv test blir man ikke lenger oppringt, men man får en SMS fra smittesporingsteamet.
  • FHI har i dag gått ut med oppdaterte råd om selvtest. En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten.
  • Sjekk ut gjeldende tiltak, regler og anbefalinger, på Helse Norge