Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering kontaktperson/leder lag og foreninger

I disse årsmøtetider må lag og foreninger huske å melde fra til kommunen om hvem som blir valgt til kontaktperson eller hvem som er styrets leder i aktuelle lag eller forening. Dette for at vi lettere kan oppnå kontakt og få en bedre informasjonsflyt. Oppdatert kontaktinfo med lagets navn, styrets leder/kontaktperson, telefonnummer og mailadresse sendes til: monica@mgk.no

Nyhet Publisert av Monica Broen , 12.03.19