Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppdatering 14.01.2021 kl 20

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Koronasituasjonen i Midtre Gauldal nå, og tilpasning til nye og kraftigere tiltak.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.12.21

Logo

Vi har fått meldt inn 11 nye smittede i dag, men forventer noe flere positive. Kommunens tjenester er nå forberedt til tøffere nasjonale tiltak og vi setter ekstra fart og trykk på vaksinering før jul. Nå må innbyggerne bare komme til vaksinering!

Ellers oppfordrer vi innbyggere med helsefaglig utdanning/kompetanse om å ta kontakt for om mulig å kunne bistå/avhjelpe situasjonen i våre tjenester som er under press på grunn av høyt sykefravær.

Nye og strengere koronatiltak slår inn fra midnatt i kveld, og fra torsdag går skoler/barnehager/SFO på gult og videregående skole/voksenopplæringen på rødt Alle tiltak gjelder minimum i 4 uker.

Smittesituasjonen i Midtre Gauldal 

Vi har fått innmeldt 11 nye smittede i dag. Vi venter flere positive svar på bakgrunn av at det er tester fra mandag vi ikke har fått tilbakemelding på. 

- Vi har fortsatt smitte i et par av skolene og i en barnehage. Noen flere smittede har vært som forventet og vi vil også måtte forvente det framover i og med økt smitte i samfunnet generelt. Jeg vurderer totalsituasjonen i kommunen som fortsatt oversiktlig og lite dramatisk, men vi må være på vakt nå og følge de nye nasjonale reglene som er satt, sier kommunelege Bjørn Lyngen. 

I dag er det tatt 30 PCR tester. Det leveres fortsatt ut mange selvtester, se nærmere omtale nedenfor.

Samfunnskonsekvenser av tiltak

I tillegg til at kommunen leverer tjenester til innbyggerne og står for testing og vaksinering, har vi også en bredere samfunnsrolle.

 – Strengere regler skal hindre smitte og sykdom, men kommuner ser og forstår godt at nye regler også vil ha en tøff konsekvens for næringsliv, fritidsaktiviteter og kulturlivet, sier ordfører Sivert Moen.

- Det nærmer seg jul med alle de forventninger som knyttes til det, men vi må nå alle krumme nakken. Jeg er glad for at det nasjonale politiske miljøet nå jobber med kompensasjonsordninger for næringsliv og kulturliv, og håper de kommer fram til noe som treffer og kan tre i kraft raskt. Jeg vil også være åpen for å høre hvordan nærings- og kulturlivet har det og hvordan avbøtende tiltak treffer, sier Moen.

Vi gjør tilpasninger i våre tjenester (skole, barnehage) for å skjerme enkeltpersoner som har såkalt samfunnskritiske funksjoner og disse kan også under visse vilkår kunne være i arbeid i karanteneperioder. 

Karantene

Fra midnatt gjelder felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant

 • Isolasjonstiden  er 6 dager (døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt) for de uten symptomer, og minimum 6 døgn  for de som har symptomer.
 • Det er karanteneplikt 10 dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. 

Vær obs på at «nærkontakt» er definert i Covid-forskriften som kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter (direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer). Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Vi oppfordrer alle til å orientere seg på helsemyndighetenes sider om karantene/isolasjon. Så langt vår kapasitet rekker, vil smittesporingsfolkene våre veilede om karantene. 

Kommunelegen vil gi et tenkt eksempel fra skole: 

 • kan vi finne ut av hvem som er nærkontakter, så er det greit. Dersom en smittet skoleelev ikke kan redegjøre for nærkontaktene i klassen havner fort klassen i karantene. 
 • følg nøye med hvem nærkontaktene er. Fast plass i klasserommet, kart over hvem som sitter hvor, og ikke surr rundt med kosing og klemming i hvert friminutt 😊

Selvtester

Det deles fortsatt ut et stort antall selvtester fra Rådhuset. Nye nasjonale tiltak skjerper inn krierier for tildeling som vi vil følge 

 • Nærkontakter (av personer med kritiske samfunnsfunksjoner)
 • Ved symptomer:
  • Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
  • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

Prioritere barn

Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd

 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:

Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.

Knappheten på lager for selvtester som vi omtalte tidligere, har blitt bedre, men vi åpner ikke for hamstring. 

Det er kommunelegen som vurderer løpende når og hvor massetesting kan være aktuelt, dersom vi får vedvarende høyt smittetrykk.

Viktige nyheter om hvordan kommunen tilpasser seg nasjonale regler

Vi har hatt to møter i kriseledelsen i dag og forberedt hvordan vi tilpasser våre tjenester til nye nasjonale regler, TISK og vaksinering. 

Her er de viktigste punktene:

 1. Skoler og barnehager

Regjeringen har besluttet å heve tiltaksnivået i skoler. Fra torsdag 16.desember må barneskoler, SFOer og ungdomsskoler drives på gult nivå, mens videregående skoler og voksenopplæringen skal drives på rødt nivå. Tiltakene gjelder i minimum fire uker.

De nye tiltakene skal bidra til å redusere smitterykket i barnehager og skoler. Regjeringens hovedmål er at disse tiltakene skal gjøre at barnehager og skoler kan holdes åpne. Det er viktig at barn og unges tiltaksbyrde i pandemien holdes på så lavt nivå som mulig gjennom tilstedeværelse i barnehage og skole.

Gult nivå i barnehager og skoler betyr bl.a.

 • Reduserte åpningstider til 8 timer pr. dag i barnehage og SFO
 • Hver barnehageavdeling/klasse regnes som en kohort og blanding av barn/elever og ansatte på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig
 • Faste ansatte per avdeling/ kohort.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Det anbefales ulike lekeområder ute for kohortene som ikke samarbeider.
 • Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
 • Forsterket renhold.

Alle foreldre i barnehagene og skolene har fått beskjed om hvordan det tilrettelegges for gult nivå ved sin enhet.

 1. Fullt trykk på vaksinering!!

Vi har nå åpnet for vaksinering for flere grupper i befolkningen. Vi kjører dropin og vaksinering i Størenhallen mellom kl 9-20 den 15. desember, og ny runde 22. desember. Vi vaksinerer 

 • Aldersgruppe 45 år og eldre
 • Høyrisiko over 18 år
 • Helsepersonell
 • Ansatte i skole og barnehage.
 • DROP-IN hele dagen
 • Også åpent for 1. og 2. dose

Merk at det må ha gått 4,5 mnd. siden du fikk 2.dose. NB – Helseboka er nå åpen for bestilling av vaksinetime for alle over 45 år.

 1. Vi trenger hjelp fra innbyggerne

Sykefraværet blant ansatte i kommunen er fortsatt høyt, spesielt gjelder dette ved skolene, barnehagene og innenfor pleie og omsorg. Samtidig er det utfordrende å få tak i mange nok vikarer. Dette kan bety at omfang og kvalitet i tjenesteytingen på enkelte områder kan bli redusert. 

 • Kommuneledelsen oppfordrer derfor innbyggere med helsefaglig utdanning/kompetanse om å ta kontakt for om mulig å kunne bistå/avhjelpe situasjonen. Meld fra om mulighet/interesse ved å benytte mailadressen bodil.alsvik@mgk.no, eller ring 913 11248.
 1. Rådhuset 

er åpent for publikum i henhold til de vanlige åpningstidene. Av beredskapshensyn er servicekontoret nå bemannet med en ansatt, så det kan ta litt mer tid enn vanlig å bli ekspedert. Ansatte på rådhuset har stort sett hjemmekontor, men alle skal være tilgjengelig på telefon/mail som til vanlig. De aller fleste samtaler og møter vil bli avholdt digitalt. 

 1. Koronatelefonen betjenes daglig mellom kl. 09.00 – 15.00, tlf. 72 40 36 37.