Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ønsker du å søke om barnehageplass i Midtre Gauldal kommune?

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager i Midtre Gauldal kommune er 1. mars 2022.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.02.22

Bilde
Midtre Gauldal har fem kommunale og to private barnehager - Støren, Soknes, Singsås, Soknedal og Budal barnehager er kommunale.

Fristen gjelder for 

  • alle nye søkere
  • for søknad om endring av tilbud
  • bytte av barnehage

Har du allerede plass, trenger du altså ikke søke på nytt.

Søk om plass i barnehage her

Informasjon om barnehagene og tilbudet vårt ser du her