Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Om koronavaksinen og vaksinasjon i Midtre Gauldal

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene tilbyr innbyggerne gratis vaksinasjon.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.01.21

Photo by Hakan Nural on Unsplash
Photo by Hakan Nural on Unsplash

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Midtre Gauldal kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne siden på mgk.no

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Informasjon om vaksinen 

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkningen 

Plakat - vaksine på 1-2-3