Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Om åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av konsulenttjenester i Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune gjennomfører en åpen tilbudskonferanse for anskaffelse av konsulenttjenester. Konkurransegrunnlaget har vært offentliggjort i Doffin.

I konkurransegrunnlaget har oppdragsgiver informert om tidsrammen for prosessen med blant annet frist for å levere tilbud, tidspunkt for tilbudsåpning, m.v.

Det gjøres med dette oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i oppsatte tidsplan; tilbudsåpningen vil bli forskjøvet til uke 29.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.06.18