Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Økt tilskudd til planting av skogplanter våren 2021

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Tilskuddssatsen er økt fra 1,20 til 1,50 kroner per plante som settes ut.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.06.21

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021. 

Stortinget har i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 vedtatt å øke tilskuddet til planting av skogplanter 2021. Vedtaket innebærer en engangsbevilgning til formålet på totalt 45,8 millioner kroner over kapitel 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket, post 73 Tilskott til skog-, klima- og energitiltak. Av dette er 10,5 millioner kroner for å øke tilskuddssatsen fra 1,20 til 1,50 kroner per plante som settes ut.

Søknad om tilskudd etter § 2 andre ledd skal sendes til kommunen innen 1. september 2021. Vi behandler den i samsvar med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Det betyr at søknadsfrist for skogeiere som planter selv er: 1. september 2021.