Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Økonomiplan og gebyrregulativ til offentlig gjennomsyn

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2020 og gebyrregulativ for 2019 legges ut for offentlig gjennomsyn etter formannskapets behandling 29.11.2018.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.12.18

Dokumentene finner du under her. De kan også ses i Servicetorget.

Merknader og innspill sendes postmottak@mgk.no eller Postmottak, Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren.

Handlingsprogram med økonomiplan og gebyrregulativet behandles i kommunestyret 13.12.2018.