Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Økende smitte og endringer i TISK fra 25. januar

Smittetrykket i Norge øker, og Helsedirektoratet gjør endringer i rutinene for testing av Covid-19: Kun noen få vil få tilbud om PCR etter positiv selvtest. Personer som får positivt svar på selvtest bes registrere dette selv i kommunens digitale smittesporingssystem.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.01.22

logo

TISK? (fhi.no)

Status

I forrige uke (17.1-23.1) registrerte vi 47 nye positive med Covid 19 i Midtre Gauldal. I uke 2 registrerte vi 45 smittede - trenden er litt økende. FHIs prognoser peker på at Norge skal få en smittetopp i månedsskiftet januar/februar, og vi må derfor regne med at antall smittede vil øke fortsatt en del også i Midtre Gauldal. I uke 3 ble det delt ut ca 660 selvtester, og det ble tatt 82 PCR-tester.

Endringer i bekreftende PCR-test etter positiv selvtest fra 25. januar

På oppdrag fra Regjeringen, har Helsedirektoratet bestemt at

a) Følgende skal ikke tilbys bekreftende PCR-test på vår teststasjon etter positiv selvtest:

Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve: 

En person med en positiv selvtest regnes med andre ord som et sikkert positivt tilfelle.

b) Følgende skal tilbys bekreftende PCR eller hurtigtest på vår teststasjon:

  • Personer, inkludert barn, som ikke har fått oppfriskningsdose, testes dersom de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan.
  • Samtlige personer som søker helsehjelp (diagnostisk testing) og i alle tilfeller der en PCR-analyse har betydning for diagnostikk og behandling.

Denne endringen trer i kraft fra og med i morgen 25. januar.

Alle personer med positiv selvtest bes om å registrere dette selv på kommunesidene

Regjeringen har gjort det klart at karantenereglene for nærkontakter eller tilsvarende nære vil komme til å bli endret. Når det skjer (det vil bli varslet nasjonalt), vil det være et opplegg med selvtesting som overtar.

Når det blir mindre PCR-testing og flere smittede, blir det mer krevende å få nasjonal og kommunal oversikt over smittesituasjonen. For å ha så god kontroll som mulig, ber vi alle personer som får positivt svar på en selvtest registrere dette i kommunens digitale smittesporingssystem.

Kommunen har hatt denne muligheten lenge, og dere innbyggerne har vært dyktig til å registrere selvtester og nærkontakter. Takk for at dere fortsatt hjelper oss med dette!

Opplegg for utlevering av selvtester vil etter hvert bli endret

Kommunen leverer i dag ut selvtester via Helse- og velferdskontoret, innenfor åpningstiden kl 09.00-15.00. I tilfeller der det er behov for massetesting, gjøres egne avtaler.

Som nevnt har Regjeringen varslet at karantenereglene for nærkontakter og tilsvarende nære, skal erstattes av et opplegg for selvtester. Dette skjer i løpet av noen dager. Med økt smitte og selvtesting, vil kommunen få flere tester levert og vi vil måtte utlevere tester i et mye større volum enn i dag. Vi har klart et opplegg for dette, og vi vil kommunisere til dere innbyggerne når det skjer og hva som vil gjelde. Inntil videre er det knapphet på tester, og kommunen praktiserer løpende tildeling i samsvar med de kriterier som Helsedirektoratet har satt.

Smittesporingsarbeidet endres

Med økende smitte og ut fra at nasjonale myndigheter legger opp til at den enkelte innbyggere i større grad skal melde positiv smitte selv, så må også kommunens smittesporingsteam jobbe annerledes. Vi vil fortsette med å sende ut mer elektronisk informasjon, veilede om hvor den enkelte finner informasjon, og kun tilby individuell bistand i tilfeller der det er særlig behov.