Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Offentlig ettersyn og høring - to formålsendringer i forbindelse med revisjon av kommundelplan Støren

Viser til offentlig ettersyn og høring av kommunedelplan Støren i 2019.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 19.12.22

Etter politiske prosesser har planutvalg foreslått endringer av to arealformål i revisjon av kommunedelplan Støren. Foreslåtte endringer følger av vedlagt særutskrift etter planutvalgets behandling.

Endringene sendes med dette til offentlig ettersyn og høring.

 

Høringsfrist: 10. februar 2023