Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagebakken

Utvalg for næring, plan og miljø har i møte den 01.07.2019 vedtatt at reguleringsplan for Hagebakken skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.07.19

Planen legger til rette for at det kan fradeles to boligtomter på henholdsvis 1590,8 m2 og 658 m2, anlegge intern veg til boligtomtene samt etablere avløpsanlegg.
Intensjonen for planen er å legge til rette for at en bygning som i dag brukes som fritidsbolig kan fradeles og brukes som bolig.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet for næring, plan og forvaltning, fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 6.september 2019.