Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nytt mentorprogram for helsefagarbeidere i 2022

Hvem er vel bedre egnet til å følge opp og veilede nye ansatte enn medarbeidere med litt fartstid?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.04.22

Illustrasjonsbilde

Det inter-kommunale utviklingsprosjektet for å beholde og rekruttere til helsesektoren starter opp mentorprogram for helsefagarbeidere i september 2022.

Gode tilbakemeldinger

I skoleåret 2021/2022 gjennomførte vi mentoropplæring for sykepleiere. 14 medarbeidere fra Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner tok utdanningen, som er et samarbeid med NTNU og KS Jobbvinner. I mai 2022 er de første studentene ferdig utlærte mentorer, og så langt er evalueringen fra deltakerne svært god. Fra høsten 2022 ønsker vi nå altså å gjennomføre et mentorprogram for helsefagarbeidere også.

Oppfølging og veiledning

Målet med mentorprogrammet er å gjøre veilederene bedre rustet til å følge opp nytilsatt helsepersonell. Utdanningen skal gi studentene teoretisk kunnskap om mentorering og trening i praktiske veiledningsferdigheter. Utdanningen skjer over et skoleår med 10 samlinger, en hver måned fordelt på 4 timer. Samlingene vil finne sted i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.

Trivsel og personlige vekst

Hensikten med å ha mentorer på avdelingene, er å sikre den nyansattes trivsel, personlige vekst og faglig forsvarlig profesjonsutøvelse. Det er særdeles viktig at kommunene anerkjenner mentorering som et virkemiddel i kommunens strategi for å beholde nytilsatt og styrke tjenestens kvalitet.

Vi ønsker nyutdannede sykepleiere lykke til som mentorer, og helsefagarbeidere velkommen til mentorprogram til høsten 2022.

Nysgjerrig?

Er du helsefagarbeidere og ønsker å bli mentor eller bare er nysgjerrig på det, kan du ta en samtale med avdelingslederen din. Avdelingslederne melder på kandidater til prosjektet.   

Grafikk