Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye veiskilt er på plass

- Vi forventer å ha satt navn på alle veier i kommunen og avslutte prosjektet i løpet av sommeren 2021.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.09.20

Prosjektleder Berit Wolden og uteseksjonen i kommunen har fått opp mange av de nye veinavnskiltene i sommer.
Prosjektleder Berit Wolden ved et av de nye veinavnskiltene kommunens uteseksjon har satt opp i sommer.

Da prosjektet startet, var det 178 veiparseller i kommunen som manglet navn. Det er nå vedtatt 127 adressenavn - bare 51 gjenstår altså. I sommer har nesten 700 bygninger fått veiadresse.

Siste runde

I løpet av september setter vi i gang siste runde med innsamling av navneforslag. Siste ordinære vedtaksmøte for adressenavn blir holdt i januar 2021. I denne delen av prosessen vil vi veldig gjerne ha dine innspill! Følg med her på mgk.no, Facebook eller lokalavisa - vi går ut der når det er klart.

Helårsboligområder har førsteprioritet, rene hyttefelt tas til slutt.

Skilting

Nye skilt har dukket opp i grøfter og kryss over hele kommunen i sommer. Så langt har vi skiltet skiltet omlag 30 veier, flere kommer. Når det gjelder fylkesveiene og E6, er det fylkeskommunen som har ansvar for skilting der. Vi har foreløpig ikke fått svar på om når de tenker å gjøre den jobben.

Spesielle navnesaker

11 parseller er utsatt grunnet navnesak på skrivemåten eller revurdering av navn. På grunn av dette vil en håndfull veier få vedtatt navn først i mars-april 2021. Akkurat nå går det navnesaker på skrivemåten av Skårvollen/Skålvollen, Berdalen/Bordal og Lian/Lium. Vi har også hatt to saker der allerede etablerte veiadresser har blitt endret: «Skogveien» på Støren er endret til «Markveien» på grunn av navnelikhet med «Skogsveien» i Hauka, og «Kjørkvollveien» på Støren er endret til «Småplassan» på grunn av utfordringer med skrivemåte og uttale av «Kjørkvollveien».

Det har vært et artig og interessant prosjekt, med mye lokalt engasjement og godt arbeid i navnekomiteen.

Når vi nå skal gå i gang med siste runde med innsamling og forslag til veinavn: "Bedringens vei" er allerede vedtatt - klarer noen å komme opp med et enda mer kreativt navn!?