Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye nasjonale tiltak og anbefalinger

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Regjeringen innfører nye nasjonale anbefalinger for å bremse økende smitte, understreker betydningen av tempo i vaksineringen samt innfører to nye regler fra 1. desember.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.11.21

korona

Midtre Gauldal kommune følger opp disse. Vi vil også melde at vi har opplever en anstrengt drift som følge av sykdom og fravær blant ansatte.

Smittesituasjon i Midtre Gauldal

Pandemien er ikke over, og tidligere har vi formidla at vi må lære oss å leve med smitten og med vaksiner kan vi tåle mer smitte. Nå øker smitten. Midtre Gauldal fikk 18 positive tester i uke 47, og har i dag fått melding om 11 nye positive tester.

Kommunelegen Bjørn Lyngen vurderer situasjonen slik:

- Vi har hatt et avgrenset utbrudd i et miljø med personer som er selvvalgt uvaksinerte. Her vet vi at viruset smitter veldig mye lettere, så dette drar smittetallene opp.

- For øvrig ser vi som tidligere sporadiske smittetilfeller hos personer som er vaksinerte, dette er nesten uten unntak enkeltvise husstandsmedlemmer av personer som tidligere har testet positivt.

- Med andre ord er erfaringene våre de siste ukene at blant fullvaksinerte smitter viruset til maksimalt 1-2 husstandsmedlemmer, mens blant uvaksinerte smittes hele husstanden pluss uvaksinerte mer perifere nærkontakter.

- Vi opplever fortsatt å ha kontroll på smitteveiene og kommunale tjenester er ikke under ekstra press spesielt på grunn av Covid-19.

For å kunne beholde kontrollen på pandemien, oppfordrer vi alle innbyggerne til å fortsatt bidra med å følge de allmenne hygienerådene og at de vaksinerer seg.

Et anstrengt tjenestetilbud

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord meddeler at Midtre Gauldal, i likhet med mange kommuner, merker at sykdom og fravær hos ansatte påvirker bemanningen, og dermed hvordan vi klarer å opprettholde kommunale tjenester. Fraværet og sykdom skyldes så langt i liten grad Covid-19 og koronarelatert fravær, men mer forkjølelse, RS-virus, omgangssyke og influensa. Sårbarheten økes også av at sykdom og fravær kommer på toppen av at ansatte har stått i krevende situasjoner over veldig lang tid.

- Vår tjenesteproduksjon er per i dag tilnærmet normal, men jeg ser at den er anstrengt i forhold til å kunne opprettholde kommunale tjenester, sier Tenfjord.

- Fravær og sykdom merkes spesielt i oppvekst og pleie og omsorg, der det også er krevende å få tak i vikarer. Jeg har derfor iverksatt løpende rapportering fra enhetene om situasjonen, og det vurderes fra dag til dag hva som er konsekvenser for tjenesteproduksjonen og tiltak vi må sette inn. De ansatte i tjenesteproduksjonen står virkelig på i alle sektorer, men noen tilpasninger gjøres allerede grunnet fravær, og særskilt i skolene. Jeg håper det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak, men vil be om forståelse fra publikum dersom vi grunnet bemanningssituasjonen må tilpasse tjenesteproduksjonen vår, sier Tenfjord.

- Vi vil i så fall varsle så godt vi kan de innbyggerne som blir berørt.

Kriseledelsen følger nå situasjonen ytterligere og hvordan kapasiteten og sårbarheten i tjenesteproduksjonen utvikler seg.

Nye nasjonale smitteverntiltak fra Regjeringen

Nasjonale anbefalinger – innføres fra og med i dag. 30. november:

  • Bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

To nye regler fra 1. desember:

  • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Midtre Gauldal kommune vil følge de nasjonale anbefalingene, og vurderer løpende om smittesituasjonen vår skulle tilsi lokale råd og regler.

Kommunen vil også følge opp forventningene som kommunen har fra nasjonale tiltak om testing og vaksinering.

Se vårt tilbud om testing og vaksinering her.