Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye nasjonale tiltak mot COVID-19 - 5. november

Midtre Gauldal kommune har per nå ikke innført noen lokale tiltak, men vi ber alle om å følge regjeringens nasjonale anbefalinger og regler.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.11.20

logo

Hovedbudskapet fra statsministeren tidligere i dag var: - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november (regjeringen.no)

Anbefalingene fra regjeringen er differensierte, på den måten at kommuner og regioner skal vurdere lokale tiltak ut fra smittetrykket.

I Midtre Gauldal har vi ingen ny smitte ennå, og slik håper vi at vi fortsatt kan ha det

Vi har skjerpet beredskapen internt og har planene klare skulle vi få økt smitte. Vi følger nøye med på utviklinga, nasjonalt, regionalt og selvsagt i egen kommune, og vil sette inn nødvendige tiltak dersom situasjonen skulle endre seg.

Det er viktig at vi står sammen om dette de kommende ukene! Det er sånn vi skal unngå at vi kommer i samme uføret som i mars i år!