Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye nasjonale koronatiltak og opplegg for testing

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Regjeringen har i dag varsla at de innfører noen nasjonale tiltak for å få ned smitten og dempe presset på helsetjenestene.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.11.21

Logo

Midtre Gauldal kommune vil følge opp disse. Behovet for testing vil øke, og kommunen vil presisere noen forhold rundt dette.

Nye nasjonale tiltak som Regjeringen kom med i dag: 

  • Uvaksinerte nærkontakter over 18 år får plikt til å teste seg fra og med onsdag neste uke. Testing innebærer hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test – i 7 dager. 
  • Dersom nærkontakten som bor sammen med en smittet er vaksinert, anbefales to tester (selvtest eller PCR) i samme perioden. 
  • Det planlegges en tredje vaksinedose for alle over 18 år. FHI vil komme med veiledning om når oppfriskningsdoser til dem mellom 18 og 64 år kan tilbys.
  • Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat
  • Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

Testing

Testing mot Covid-19 gjøres nå hovedsakelig ved bruk av selvtest utlevert fra servicetorget i rådhuset, og vi ser at det har vært økende bruk av slike tester de siste ukene. Med nåværende forbruk vil vi gå tomme for selvtester i løpet av få uker, dersom vi ikke får større leveranser av nye tester. 

Vi ser derfor behov for å presisere at 

  • selvtester kan brukes av personer som har luftveissymptomer, samt nærkontakter av personer som er bekreftet smittet. 
  • det er ikke anledning for å hente ut selvtester for å ha liggende hjemme "i tilfelle", ved behov for test i dokumentasjonsøyemed (slik som ved reiser o.l.), eller ved massetesting av arbeidsplasser/skoleklasser uten bekreftet smitte. I slike tilfeller må man selv kjøpe selvtest ved apotek e.l.
  • dersom vi går tomme for selvtester vil det fortsatt finnes et testtilbud, men dette vil i så fall begrense seg til PCR- og hurtigtester ved teststasjonen på helsesenteret.

Selvtester kan hentes ved Helse- og velferdskontoret mandag til fredag mellom kl 09.00 – 15.00. Benytt inngangen lengst til høyre på Rådhuset.
Vær vennlig å benytte ringeklokke ved døren og vent på utsiden til noen kommer og åpner. Noe venting må kunne påregnes i enkelte perioder.