Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nye beredskapstiltak ved Midtre Gauldal sykehjem

Midtre Gauldal sykehjem forbereder seg nå på å ta imot flere pasienter.

Nyhet Publisert av Kosberg , 16.03.20

Årsaken til dette er at kommunen skal kunne håndtere flest mulig pasienter som er syke på grunn av koronasmitte selv, og i tillegg bidra til at St. Olavs hospital får økt kapasitet.

Løsningen er at blant annet å gjøre enerom til tosengsrom ved sykehjemmet.

Det er selvfølgelig ikke hyggelig for noen når de plutselig må dele rom med noen, og dette er ekstra utfordrende i en situasjon med smittefare. Føringer fra Folkehelseinstituttet vil bli fulgt når det skal vurderes hvem som kan bo på dobbeltrom, og det vil være ekstra fokus på hygiene og andre smitteverntiltak. De ansatte ved sykehjemmet kjenner pasientene godt, og de vil prøve så langt det er mulig å ta hensyn til den enkelte pasients behov.

Vi forstår at pårørende kan reagere på dette tiltaket, men de ansatte gjør sitt beste for å ivareta pasientene. Vi ber om forståelse for at dette er et nødvendig tiltak i en prekær situasjon.

Samtidig minner vi om at det ikke er adgang for besøkende ved sykehjemmet og bo- og dagsentrene nå på grunn av smittefaren.