Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny milepæl for velferdsteknologi i Midtre Gauldal

Fra mai 2018 tar Midtre Gauldal kommune i bruk multidose i hjemmetjenesten. Dette er en viktig milepæl i kommunens velferdsteknologiprosjekt.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.05.18

Bilde av posepakkede medisin

Multidose er maskinelt pakkede poser med tabletter, som skal bidra til riktigere og sikrere medisinering for de som synes det er utfordrende å holde oversikten over sine medikamenter. Posene er skreddersydd for den enkelte, og kan inneholde både legemidler, vitaminer og kosttilskudd. De er merket med navn og fødselsdato, legemiddelets navn, samt dose og tidspunkt når tablettene skal tas, og kan dermed bidra til økt trygghet og mer selvstendighet hos de som tar medisinene.

For kommunens sin del betyr multidose bedre ressursutnyttelse i avdelingene som bistår brukerne i legemiddelhåndteringen, og ikke minst en kvalitetssikring av at pasientene får riktig legemiddel. I første omgang vil halvparten av brukerne av hjemmetjenesten få tilbud om multidose, før tilbudet utvides i september. De som bytter medisiner ofte vil ikke være aktuelle brukere.