Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny lokal forskrift - strenge smitteverntiltak i Midtre Gauldal forlenges til og med 30. april

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Formannskapet har i dag, 23. april, vedtatt en ny forskrift som forlenger dagens smitteverntiltak i første omgang i en uke fram til og med fredag 30. april. Dette gjelder både strenge smitteverntiltak og sterke anbefalinger.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.04.21

logo

I tillegg har ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal enige om en rekke felles anbefalinger til sine innbyggere.

 

1. Tiltak fastsatt i forskrift

Forskriften beskriver alle tiltak og unntak, men tiltakene oppsummert er:

 • Rødt nivå på alle skoler (barneskole, ungdomsskole og videregående) og barnehager, samt i voksenopplæringen og kulturskolen.
 • Følgende skal være stengt:
 1. Treningssenter, idrettshaller, svømmehaller og øvrige lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt.
 2. Kultur- og underholdningssteder som eksempelvis forsamlingshus, kino, bingo, kulturhus.
 • Stans av idretts- og fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs, og stans av organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps mv
 • Skjenke stopp, og alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp (maks 30 deltakere).
 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.
 • Påbud om hjemmekontor
 • Munnbindpåbud

 

2. Anbefalinger

I tillegg har formannskapet sterke anbefalinger til innbyggerne:

 • Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense sin sosiale omgang til et minimum, ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Du bør holde én meters avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter dersom du bor alene. Anbefalingen gjelder både innendørs og utendørs.
 • Alle oppfordres til å ha en oversikt over sine nærkontakter, slik at smittesporing kan være rask og effektiv.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendig. Reiser til arbeid anses som nødvendig.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale butikker.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk

- Kommunen var raskt ute med tiltak etter første smitteutbrudd 13. april, og vi har sett at disse tiltakene, sammen med omfattende testing og karantenesetting og isolasjon, har virket til å ta ned antall smitta i Midtre Gauldal. Nå må vi fortsette med tiltakene en periode til for å være sikker på at vi slår ned smitten. Jeg takker innbyggerne, næringslivet og frivilligheten så langt for innsatsen, men nå må vi sammen ta et ekstra tak og virkelig begrense antall nærkontakter, sier ordfører Sivert Moen.

- Tiltakene virker, men vi skjønner at dette er en belastning for barn og ungdom, sårbare grupper, for familiene i hverdagen og arbeidsgivere. Også vi som kommune som skal tilby tjenester døgnet rundt, blir påvirket. Vi må kartlegge og følge opp det som blir konsekvensene. Alternativet å la smitten leve i samfunnet vårt, er imidlertid verre for oss alle, for næringslivet, for kommuneorganisasjonen og for helsevesenet/sykehusene. Hold ut, hold sammen og ta ned aktivitet og mobilitet – så har jeg tro på at vi om en uke har en enda roligere situasjon.