Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny kommunalsjef for området organisasjon og samfunn

Eimund Fossum er tilsatt som ny kommunalsjef. Eimund er 53 år, bosatt i Børsa og vokst opp i Soknedal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.06.24

Eimund Fossum

Eimund Fossum er allmennlærer, med tilleggsutdanning bl.a. i kunnskapsledelse/innovasjon og strategi/endringsledelse. Fossum har 25 års lang, bred og variert bakgrunn som leder fra Øya videregående skole, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Kristen videregående skole i Trøndelag (KVT). Eimund har de siste 7 årene vært rektor på KVT med over 100 ansatte og ca 560 elever. Fossum har vært og er aktiv i flere samfunnsverv på ulike nivåer, inkludert lokalt i Børsa og på kommunenivå i Skaun.

- Jeg ser fram til å tiltre i stillingen som kommunalsjef for organisasjon og samfunn, sier Eimund Fossum.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med kommunen og samarbeidspartnere i næringsliv og lag og foreninger. Sammen med ansatte og ledere håper jeg å bidra til at Midtre Gauldal utvikler seg som en attraktiv kommune å bo og arbeide i, at vi kan skape nye arbeidsplasser og fortsette å gi så gode tjenester som mulig til innbyggerne.

- Veldig fornøyd

- Jeg er veldig fornøyd med at Midtre Gauldal har fått på plass en ambisiøs, erfaren og dyktig leder som kommunalsjef for organisasjon og samfunn, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

- Med Eimund Fossum på laget, får kommunen en leder som både er strategisk og kunnskapsbasert og samtidig utviklingsorientert. Eimund er flink med folk, og jeg tror han vil bli en god og samlende drivkraft i arbeidet med å endre og utvikle kommunens tjenester utad og innad. Eimund har ikke jobbet i kommune, men kjenner til og har hjerte for kommune og Midtre Gauldal, og vil tilføre ny kunnskap og nye perspektiver. Kommunen må omstille seg, noe som krever at vi jobber enda mer tverrfaglig innad, samtidig som vi er mer åpne og jobber sammen med lag og foreninger og næringslivet.

Eimund Fossum starter i stillingen den 2. september.