Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny kommunalsjef for området Helse og mestring

Grethe Ellerås er tilsatt som ny kommunalsjef. Grethe er 51 år og bosatt på Tiller.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.02.23

Grethe Ellerås

Ellerås er barnevernpedagog og har tilleggsutdanning i pedagogikk. Hun har også utviklet sin kompetanse gjennom en rekke kurs innen fag og ledelse. Ellerås har 20 års lang og variert bakgrunn som leder i Trondheim kommune. Dette gjelder både fra bofellesskap og tvungen omsorg for voksne, samt tilbud rettet mot ungdom. Grethe har de siste ca 5 årene vært enhetsleder for Heimdal bo- og aktivitetstilbud, med ca 420 ansatte og 20 avdelinger/tjenestesteder.

- Jeg ser fram til å tiltre i stillingen som kommunalsjef for Helse og Mestring, sier Grethe Ellerås. - Jeg gleder meg til å bli kjent med samarbeidspartnere og å medvirke til at Midtre Gauldal fortsatt skal gi gode tjenester på velferdsområdet. Sammen skal vi jobbe for en kommune det er godt å bo og utvikle seg i.

- Jeg er veldig fornøyd med at Midtre Gauldal har fått på plass en ambisiøs og dyktig leder som kommunalsjef for Helse og Mestring, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. - Med Grethe Ellerås på laget, får kommunen som helhet og de tre enhetene NAV, Pleie og omsorg og Helse og familie en leder som er strategisk og kunnskapsbasert, men samtidig utviklingsorientert og har evne til å omsette ord til handling. Hun er flink med folk, og jeg tror hun vil være en samlende drivkraft i kommuneorganisasjonen i den utviklingen vi må håndtere med utenforskap og fortsatt behov for å utvikle helse- og omsorgstjenestene våre. Grethe har vist gode resultater over flere år og er opptatt av å finne løsninger sammen med andre. Det trenger vi fordi vi må omstille oss i retning helsefremming og aldersvennlig samfunn. Det krever at vi i kommunen må jobbe mer på tvers innad, og vi må jobbe enda mer sammen med lag og foreninger, pårørende og næringsliv.

Grethe Ellerås tiltrer stillingen etter avtale i månedsskiftet mai/juni.

--------------

Helsefaglig rådgiver Solveig Cruikshank Tofte er konstituert som kommunalsjef fram til Grethe Ellerås tiltrer.