Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny kanal for informasjon - innbyggertelefon

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Midtre Gauldal kommune, har vi opprettet en egen kanal hvor du kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset og håndteringen av situasjonen.

Nyhet Publisert av Kosberg , 16.03.20

Viktig

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til denne tjenesten. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid, Midtre Gauldal legekontor har telefon 72 43 03 20,
eller  legevakt  på telefon 116 117 på kveld og helg. 

Telefon

Vår telefon 90 71 65 82 er åpen fra kl. 10.00 - 18.00 alle hverdager og fra kl. 10.00 - 16.00 i helgene.
Her kan du snakke med en fagperson om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser, kommunens tjenestetilbud og du kan stille andre generelle spørsmål.
Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

E-post

Vår e-posttjeneste korona@mgk.no er åpen fra kl. 10.00 - 18.00 alle dager.
Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser, arrangement og om andre forhold du lurer på i forbindelse med koronaviruset.
Henvendelser vil bli besvart så rakst som mulig innenfor e-posttjenestens åpningstid. 

 

Vi oppfordrer innbyggerne til å:

- forholde seg til informasjon på våre nettsider

- benytte de kanalene vi har opprettet for å ta direkte kontakt

Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

Vi oppfordrer også alle våre innbyggere til å bistå naboer, familie og venner med informasjon og annen hjelp.