Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny enhetsleder for området samfunnsutvikling og kultur

Knut Arne Aasen er tilsatt som ny enhetsleder ved Samfunnsutvikling og kultur. Knut Arne er 46 år og bor på Støren.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.23

Knut Arne Aasen

Aasen er utdannet statsviter dels fra NTNU og dels fra Universitetet i Tromsø, og han har også en master i Internasjonale relasjoner fra universitetet i Westminster. Aasen har også utviklet sin fag- og lederkompetanse gjennom en rekke kurs og verv.

Aasen har i perioden 2008-2021 fått ledererfaring fra en rekke stillinger innenfor kirkelige fellesråd, både på Støren, i Trondheim, Tromsø og Bergen. Knut Arne har siden september 2021 jobbet som seksjonssjef HR i Trøndelag politidistrikt.

- Jeg ser fram til å være med på å videreutvikle kommunen vår til beste for både innbyggere og næringsliv, og med et godt team på laget gleder jeg meg til å ta fatt på jobben.

- Jeg er veldig fornøyd med at Midtre Gauldal har fått på plass en erfaren leder for enheten samfunnsutvikling og kultur, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

- Denne enheten har en svært bred oppgaveportefølje, og har en nøkkelrolle i at kommunen skal lykkes med å skape mer aktivitet, attraktivitet og arbeidsplasser. Enheten har store og viktige forvaltningsoppgaver overfor innbyggere, lag, foreninger og næringsliv, samt at enheten tilbyr viktige kulturtjenester og støtter opp under dem. Med Knut Arne på laget, får kommunen en leder som er god med folk og som kan styrke enhetens evne til å bidra til helhetlig samfunnsutvikling. Vi får også en leder som kan bidra til å skape utvikling, slik at vi underbygger lokal verdiskaping. Knut Arne har vist resultater på fag, helhet og at han kan finne løsninger sammen med andre. Det trenger vi fordi kommunens store oppdrag nå er å skape en positiv samfunnsutvikling. For å få til det, forventes enheten å bidra til enda bedre samhandling innad i kommuneorganisasjonen, og stadig tettere dialog med næringsliv, idretts- og kulturlivet.

Knut Arne Aasen tiltrer stillingen etter avtale i starten av august 2023.

--------------

Kjerstin Kosberg vil være konstituert i stillingen som enhetsleder fram til Knut Arne Aasen tiltrer.