Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny enhet for Samfunnsutvikling og kultur

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Tidligere enhet for Næring, plan og forvaltning og deler av enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring er slått sammen fra og med 1. januar 2021.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.01.21

Rasmus Hugdal
Rasmus Hugdal er leder for den nye enheten som samler tidligere enhet for Næring, plan og forvaltning og deler av enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring

Selv om kulturhuset, kulturskolen og biblioteket, tilbud som har et stort publikum i alle aldre, nå inngår i den nye enheten Samfunnsutvikling og kultur, får den administrative endringen ingen betydning for hvor og hvordan du tar del i kulturen. Plan- og byggesak framstår også akkurat som før. Tjenestetilbudet blir det samme som tidligere

Sammenslåingen skal være et bidrag til å skape en helhetlig samfunnsutvikling, der vi skal levere gode tjenester som sikrer bolyst og stimulerer til fremtidig næringsvekst i kommunen. Et godt etablert kultur- og fritidstilbud vil være et betydelig bidrag for å gjøre kommunen attraktive for nye innbyggere og næringsaktører. Dette får vi best til med et direkte samarbeid mellom næring, plan og kulturområdet etablert i en enhet. En utvidet enhet med større fagmiljø vil være mindre sårbar og mer robust noe som også vil være et bidrag til å effektivisere tjenesten.